srt7
keren
srt7

Go享,超越所想

享是智慧,更是一种境界

keren
keren
keren
图片名称

海岩青灰

配置参数


keren
keren

*因产品的续航与承重、温度、时速、路面等因素有关,该路测续航是骑行者在体重 75Kg,环境温度 26°C时速 50km/h,路面平整等条件下的巡航实测数据。